CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorption Studies of Cobalt(II) on Colloidal Hematite Using Potentiometry and Radioactive Tracer Technique

M Gunnarsson ; Anna-Maria Jakobsson (Institutionen för kärnkemi) ; Stefan Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi) ; Elisabet Ahlberg
Journal of Colloid and Interface Science 231 Vol. 231 (2000), p. 326-336.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 65728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur