CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction of hyperalkaline fluid with fractured rock: Field and laboratory experiments of the HPF project (Grimsel Test Site, Switzerland)

U.K. Mäder ; B Fierz ; J Frieg ; M Rüthi ; Yngve Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; A Möri ; Stefan Allard (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; P Stille
Journal of Geochemical Exploration 90 Vol. 90 (2006), 90, p. 68-94.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-11.
CPL Pubid: 65720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur