CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the fast dynamics in a nitrifying biofilm reactor

Torsten Wik (Institutionen för reglerteknik)
Preprints of the 7th Nordic Process Control Workshop, Vinstra, Norway (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-11.
CPL Pubid: 65697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Vatten i natur och samhälle
Kemiteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur