CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feedforward feedback controller design for uncertain systems

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system) ; Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
12th Nordic Process Control Workshop (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-11.
CPL Pubid: 65688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Annan matematik
Kemiska processer
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur