CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A closed loop perspective of model reduction for a CSTR

Veronica Olesen (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Reglermöte 2006 (2006)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-01-11.
CPL Pubid: 65686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiska processer
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur