CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical Detection of Magnetic Nanoparticles Separation

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Ulli Kräling ; Cristina Rusu ; Christer Johansson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of Micromechanics Europe Workshop, MME´07 p. 151-154. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2008-07-16.
CPL Pubid: 65658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Optisk fysik
Fotonik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur