CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of magnetic shear for zonal flow generation and transport barriers

Johan Anderson ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Y Kishimoto
Proceedings of the 33rd EPS Conference on Plasma Physics, Rome (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Turbulence, drift waves, zonal flowDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 65629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur