CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anomalous momentum transport due to drift-waves in tokamaks

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Proceedings of the 33rd EPS Conference on Plasma Physics, Rome Vol. Vol. 30I (2006), p. P-2.186.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fusion, anomalous transport, turbulenceDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 65621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur