CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ITG and TE mode turbulence and transport in advanced fluid descriptions

Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; X Garbet
Proceedings of the 33rd EPS Conference on Plasma Physics Vol. Vol. 30 I (2006), p. P-4.163 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fusion, anomalous transport, turbulenceDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 65616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Fusion

Chalmers infrastruktur