CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collisionless trapped-electron mode turbulence and transport in fluid descriptions

Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; X Garbet
Journal of Plasma Physics Vol. 73 (2007), p. 731.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fusion, anomalous transport, turbulenceDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 65612

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur