CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crack Propagation in Linear Elasticity Based on the Concept of Material Forces

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Johan Tillberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics, 23-24 November, Gothenburg, Sweden (1652-8549). (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 65608

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur