CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biorthogonal Expansion of Non-Symmetric Jack Functions

Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; S Sahi
SIGMA Vol. 3 (2007), p. 9pp.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65536

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur