CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radon transform on H-type and Siegel-type nilpotent groups

Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; L. Peng
International Journal of Mathematics Vol. 18 (2007), 9, p. 1061-1070.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur