CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A computational investigation of non-istothermal gas-solid flow in a U-bend

Muslikhin Hidayat (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Powder Tech. Vol. 175 (2007), p. 104-114.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur