CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imaging in astronomy - False colours in real images

Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
in "Images in Arts and Sciences", eds. L. Johannesson, U. Eliasson, P. Hallberg, B. Karlsson, Royal Soc. of Arts and Sciences in Göteborg p. 47-59. (2007)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 65503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur