CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat and mass transfer in U-bend of a pneumatic conveying dryer

Muslikhin Hidayat (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Chem. Eng. Res. and Design Vol. 85 (2007), A3, p. 307-319.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur