CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dispersion force approach to modelling the effect of lift forces on fibre dispersion

Olof Melander (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Int. J. Multiphase Flow Vol. 33 (2007), p. 333-346.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur