CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scale-up behaviour of square flocculation tanks using PIV and image analysis

Jesper Kilander (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Sofia Blomström (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Chem. Eng. Sci. Vol. 62 (2007), p. 1606-1618.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur