CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Well-to-Wheel Studies and Technical Change - 9 problems with WTW studies

Karl Jonasson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
15th European Biomass Conference & Exhibition - From Research to Market Deployment, Berlin, Germany, 7-11 May 2007 (2007)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: well-to-wheel studies, WTW, life-cycle assessment, LCA, biofuelsDenna post skapades 2008-01-10.
CPL Pubid: 65428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur