CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EXPERIMENTAL VALIDATION OF THE UTDEFECT SIMULATION SOFTWARE

Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Proc. 6th Int. Conf. on NDE in Relation to Structural Integrity for Nuclear and Pressuised Components (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 65427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur