CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA and Strategic Choice of Biofuels

Karl Hillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
LCA of Energy, Energy in LCA - SETAC Europe 14th LCA Case Studies Symposium, 3-4 December 2007, Göteborg, Sweden - Extended abstracts p. 91-94. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: LCA, life-cycle assessment, biofuels, emerging technologiesDenna post skapades 2008-01-10.
CPL Pubid: 65426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur