CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiparticle tunnelling in diffusive superconducting junctions

Eugene Bezuglyi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Andrey Vasenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; E.N. Bratus' ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Superconductor Science and Technology (0953-2048). Vol. 20 (2007), 6, p. 529-541.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 65416

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)