CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consequential Environmental Assessment Including Socio-Technical Change

Karl Hillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
3rd International Conference on Life Cycle Management, Zurich, August 27-29, 2007 - Program & Abstract Book p. 95. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: consequential environmental assessment, LCA, socio-technical change, emerging technologiesDenna post skapades 2008-01-10.
CPL Pubid: 65413

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur