CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Company-related or product-related envrionmental communication?

Emma Rex (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
3rd International conference on Life Cycle Managment, Zurich p. 83-84. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: environmental communication, product, life cycle considerations, eco-labelDenna post skapades 2008-01-10.
CPL Pubid: 65388

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur