CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal imaging and estimation of thermal performance of 1.3 µm InGaAsN/GaAs double quantum well laser diodes

R. MacKenzie ; S. Bull ; J.J. Lim ; R. Dykeman ; S. Sujecki ; Eric Larkins ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; P. Melanen ; Pekko Sipilä ; Peteri Uusimaa
European Semiconductor Laser Workshop, Berlin, Germany, Sept. 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65367