CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal performance investigation of DQW GaInNAs laser diodes

J.J. Lim ; R. MacKenzie ; S. Sujecki ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; P. Melanen ; Peteri Uusimaa ; A.A. George ; Peter Smowton ; Eric Larkins
NUSOD Conference, Newark, New Jersey, USA, Sept. 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65366