CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental analysis of increase open circuit voltage of a quantum dot intermediate band solar cell

S.F. Thomassen ; T. Worren ; B.O. Fimland ; O. Hunderi ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet)
22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Milan, Italy, September 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-10.
CPL Pubid: 65361