CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of lattice relaxation processes in pseudomorphically strained InGaAsN/GaAs and InGaAs/GaAs multiple quantum wells

S. Chao ; W Lu ; S. Bull ; A.V. Andrianov ; Eric Larkins ; V. Grant ; R.P. Campion ; Tom Foxon ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Semiconductor and Integrated Optoelectronics Conference, Cardiff, Wales, UK, April 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65351