CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoluminescence microscopy investigation of lattice relaxation and defect formation processes in pseudomorphically strained InGaAsN multiple quantum wells

S. Chao ; W Lu ; S. Bull ; A.V. Andrianov ; Eric Larkins ; V. Grant ; R.P. Campion ; Tom Foxon ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
EMRS Conference, Strasbourg, France, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65346