CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State-of-the-art GaInNAs quantum wells and 1.3 µm lasers grown by molecular beam epitaxy

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qing Xiang Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Xiaodong Wang ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
the 14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Sierra Nevada, Spain, 2007 (keynote invited talk) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65343