CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Introduction to Analytical Mechanics

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994.
[Bok]


Denna post skapades 2008-01-10. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 65339

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur