CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

E7 as D=10 space-time symmetry: Origin of the twistor transform

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
Phys.Lett.B302 (1993) 189 (1992)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Massless particle dynamics in D=10 Minkowski space is given an E7-covariant formulation, including both space-time and twistor variables. E7 contains the conformal algebra as a subalgebra. Analogous constructions apply to D=3,4 and 6.Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 65320

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur