CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

N=8 superconformal algebra and the superstring

Lars Brink (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik) ; Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Christian Preitschopf (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Phys.Lett.B311 (1993) 76 (1993)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The superstring in D=3,4 and 6 is invariant under an N=D-2 superconformal algebra based on S^{D-3}. There is a direct relationship between this (world-sheet) symmetry and the super-Poincaré (target space) symmetry. We establish this relationship using the light-cone gauge, show how the statement generalizes to D=10 and examine the properties of the N=8 superconformal algebra and the possible implications of its existence.Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 65318

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Elementarpartikelfysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur