CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Higher-dimensional loop algebras, non-abelian extensions and p-branes

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Gabriele Ferretti (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Anders Westerberg (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Nucl.Phys.B424 (1994) 97 (1994)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We postulate a new type of operator algebra with a non-abelian extension. This algebra generalizes the Kac-Moody algebra in string theory and the Mickelsson-Faddeev algebra in three dimensions to higher-dimensional extended objects (p-branes). We then construct new BRST operators, covariant derivatives and curvature tensors in the higher-dimensional generalization of loop space.Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 65314

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur