CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

S7 current algebras

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Christian Preitschopf (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Ahrenshoop Symp.1993:337 (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present S^7-algebras as generalized Kac-Moody algebras. A number of free-field representations is found. We construct the octonionic projective spaces OP^N.Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 65313

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur