CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a complete twistorization of the heterotic string

Igor Bandos ; Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Dmitri Sorokin
Mod.Phys.Lett.A9 (1994) 2987 (1994)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In D=3,4,6 and 10 space-time dimensions considered is a string model invariant under transformations of N=1 space-time supersymmetry and n=D-2 local worldsheet supersymmetry with the both Virasoro constraints solved in the twistor form. The twistor solution survives in a modified form even in the presence of the heterotic fermions.Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 65312

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur