CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bistatic VHF and UHF SAR for urban environments

J.R. Rasmusson ; M. Blom ; B. Flood ; Per-Olov Frölind ; A. Gustavsson ; T. Jonsson ; B. Larsson ; G. Stenström ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of SPIE -- Volume 6547, Radar Sensor Technology XI, James L. Kurtz, Robert J. Tan, Editors, 654705, May 2, 2007 Vol. 6547 (2007),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: SAR, VHF, UHF, bistatic, urban environmentDenna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 65311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur