CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analog modulation properties of single mode 1.3 µm InGaAs VCSELs

Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emma Söderberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Semiconductor Laser Workshop, Berlin, Germany, Sept. 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Halvledarfysik
Fotonik

Chalmers infrastruktur