CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Temperature Dependence of the Threshold Current for GaInNAs/GaAs Quantum-Well Lasers

Göran Adolfsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J.J. Lim ; P. Savolainen ; P. Melanen ; Pekko Sipilä
European Semiconductor Laser Workshop, Berlin, Germany. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65275