CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Software Infrastructure

TALK deliverable D5.1.1

Tilman Becker ; Peter Poller ; Staffan Larsson ; Björn Bringert (Institutionen för datavetenskap, Språkteknologi) ; Håkan Burden ; Carine Cassia ; Ann-Charlotte Forslund ; David Hjelm ; Rebecca Jonson ; Andreas Wallentin ; Anna Wählby ; Oliver Lemon ; Georgila Kalliroi ; Guillermo Perez ; Nate Blaylock ; David Milward
2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 65266

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för lingvistik (1954-2008)
Institutionen för datavetenskap, Språkteknologi (2002-2004)

Ämnesområden

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Chalmers infrastruktur