CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular beam epitaxial growth of highly strained long wavelength multiple quantum-well InGaAs/GaAs lasers with low threshold current density

Göran Adolfsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
14th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Sierra Nevada, Spain (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 65263