CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voltage Control and Voltage Stability of Power Distribution Systems in the Presence of Distributed Generation

Ferry Viawan (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-060-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 65241

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-02-11
Tid: 13:00
Opponent: Professor Goran Strbac, Professor of Electrical Energy Systems, Director of the Centre for Sustainable Electricity and Distributed Generation, Imperial College, London

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2741