CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the infinite-time solution to state-constrained stochastic optimal control problems

Per Rutquist ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system)
Reglermöte 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-09.
CPL Pubid: 65218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur