CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy Balance of Carbon Nanoparticle Applications: A Technology Assessment of Production and Use Systems

Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Duncan Kushnir (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
EuroNanoForum, Düsseldorf June 19-21 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 65201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Hållbar utveckling
Övrig teknisk materialvetenskap
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur