CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Early birds – trapped in a cage? Interpretations and organisation of nanotechnology in Sweden 1984-2006

Hans Fogelberg ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Institutionen för energi och miljö)
EuroNanoForum 2007. Düsseldorf, June 19-21. p. 233-234. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 65195

 

Institutioner (Chalmers)

Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier (1991-2011)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Forskningspolitik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur