CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Standing the test of time: Signals and noise from environmental assessments of energy technologies

Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
LCA of Energy, Energy in LCA. SETAC Europe 14th LCA Case Studies Symposium, Göteborg, December 3-4 p. 197-200. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 65168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur