CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boreal forest stem volume estimation from multitemporal C-band InSAR observations

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M Santoro
Proc. ESA Envisat Symposium, 23-27 April 2007, Montreux, Switzerland, eds. H. Lacoste and L. Ouwehand, European Space Agency, ESA-SP-636 (1609-042X). (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 65158

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur