CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of ERS-1/2 coherence in the Siberian boreal forest and implications for stem volume retrieval

M Santoro ; A. Shvidenko ; I. McCallum ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; C. Schmullius
Remote Sensing of Environment Vol. 106 (2007), 2, p. 154-172.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 65138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur