CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observations, modelling and applications of ERS-ENVISAT coherence over land surfaces

M Santoro ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; U. Wegmüller ; C. Werner
Transactions on Geoscience and Remote Sensing Vol. 45 (2007), 8, p. 2600-2611.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 65131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur