CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selection of forest stands for stem volume retrieval from stable ERS tandem InSAR observations

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M Santoro
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters Vol. 4 (2007), 1, p. 46-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 65129

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur